خدمات

اجرای طرح وارنیش و فلوراید تراپی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی

 

به منظور حفظ و ارتقای سلامت بهداشت دهان و دندان دانش آموزان مقطع ابتدایی مدارس مناطق 10 و 11 و 16 و 17 و 19 و بخش آفتاب شهر تهران ، این شرکت قرار دادی با مرکز بهداشت جنوب (وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران) منعقد که به موجب آن طرح وارنیش و فلوراید تراپی در نیمه اول سال 97 برای تعداد حدود 107 هزار دانش آموز توسط 30 نفر از دندانپزشکان و بهداشتکاران دهان و دندان به اجرا در آمد.